Náučné chodníky, trasy a cyklotrasy

Dnes je:
Hlavná stránka
O Poloninách
  - História
  - Fauna
  - Flóra
  - Podnebie
  - Miestopis obcí

  - Ubytovanie

    a stravovanie

  - Ochrana prírody
Atrakcie
  - Kultúrne pamiatky
  - Prírodné atrakcie
  - Trasy
    - NCH M. Poliščuka
    - Turistické trasy
    - Cyklotrasy
Kontakt
Fotogaléria
Návštevná kniha

 

 

 

 

 

Vyhradené trasy a miesta pre*:

 

 

 

 

 

a) turistiku

1,

  Nová Sedlica-Kremenec-Riaba Skala-Ruské sedlo-Olšinkov (červená značka)

2,

  Runina – Smerekovica - Ruské - Ruské sedlo (modrá značka)

3,

  Uličské Krivé – Ruský Potok - Topoľa (modrá značka)

4,

  Runina – Vysoká Kýčera - Komúrny (zelená značka)

5,

  Nová Sedlica –  Sedlo pod Príkrym - Čierťaž (zelená značka)

6,

  Osadné - Ďakov - Balnica (žltá značka)

7,

  Nová Sedlica - Grófske chyžky - Riaba skala (žltá značka)

8,

  Ulič - Mergancov kameň (žltá značka)

9,

  poľné a lesné cesty

 

Náučné chodníky a náučné lokality

- Náučný chodník Miroslava Poliščuka v Uliči*

Náučný chodník začína v obci Ulič a vedie po tzv. grófskej ceste na horský masív Nastazu. NCH poskytuje informácie o prírodných pomeroch NP Poloniny, zbojníckych tradíciách družiny Fedora Hlavatého a histórii obce Ulič (12km, 10 zastávok)

 

- Náučná lokalita Havešová (len so sprievodcom zo Správy NP Poloniny)

Náučná lokalita Havešová sa nachádza v Prírodnej rezervácii Havešová v NP Poloniny. Na jej trase je návštevník oboznámený s vývinom prírodného pralesa. Trasa nie je v teréne vyznačená a jej absolvovanie je možné len s odborným sprievodcom Správy NP Poloniny (3km, 6 zastávok)

 

Turistické chodníky križujúce štátnu hranicu s Poľskom

Stakčín - Cisna cez Ruské sedlo (od 1.6. do 31.9. pre peších turistov a cykloturistov)

- miesto prekročenia štátnej hranice na turistických chodníkoch. Ruským sedlom viedla stará obchodná cesta z Haliče na severný Zemplín známa pod názvom Ruská cesta (Porta Rusica). Na slovenskej strane od bývalej obce Ruské po štátnu hranicu sa zachoval štvorkilometrový úsek cesty s kamennými priepustami vybudovanej v roku 1861. Do roku 1914 v Ruskom sedle stála colná stanica a v rokoch 1939-1944 fungoval hraničný priechod.

 

Osadné - Balnica (od 1.6. do 31.9., pre peších turistov)

- miesto prekročenia štátnej hranice na turistických chodníkoch. Prístup na priechod zo slovenskej strany je po tzv. krčmárskej pašeráckej ceste. Na poľskej strane sa nachádza zastávka Balnica na trati Bieščadskej úzkokoľajky postavenej v roku 1895. Po 1. svetovej vojne sa 2km tejto trate ocitli na území Československa. Z tohoto dôvodu v roku 1938 bola táto časť trate s časťou katastra obce Osadné na ploche 0,8km odstúpená Poľsku.

b) zimnú turistiku na bežkách: všetky trasy vyznačených turistických chodníkov, poľné a lesné cesty

c) zjazdové lyžovanie: Stakčín (Ruské), Ulič (Čertiaž)

d) stanovanie, táborenie a zakladanie ohňa:

1,

  Nová Sedlica - sedlo pod Čierťažou (miesto na bivakovanie)

2,

  Nová Sedlica – Poľana

3,

  Stakčín - Ruské sedlo (miesto na bivakovanie)

4,

  Stakčín – Starina

5,

  Runina - Poloninský Potok

6,

  Ulič – Šváby

7,

  Zakladať oheň je možné okrem miest uvedených v bode 1 až 6 aj na zriadených ohniskách pri objektoch lesníckych a rekreačných chát

 

e) cykloturistiku

 

 

 

 

 

 

 

1,

  Stakčín-Príslop-Ulič-Nová Sedlica (červená značka)

2,

  Jalová (rázcestie)-Ruské-Smerekovica-Topoľa (rázcestie) (modrá značka)

3,

  Ulič-Ruská Volová-Kalná Roztoka-Stakčín (zelená značka)

4,

  Runina-Príslopec-Ruský Potok (rázcestie) (zelená značka)

5,

  Ruské-Ruské sedlo (žltá značka)

6,

  verejné pozemné komunikácie

 

 

* všetky informácie o trasách sú čerpané z Turistického sprievodcu - Poloniny od M. Buraľa (2004) a zo sprievodcu: Náučný chodník Miroslava Poliščuka od M. Buraľa a I. Buraľovej (2001) a sú využívané len pre edukačné potreby.

 

© 2006 mariaspanova(at)antaree(dot)com | Last update: 07. January 2008 09:18:58