Cyklotrasa Porta Rusica
Hlavná stránka
O Poloninách
Atrakcie
  - Kultúrne pamiatky
  - Prírodné atrakcie
  - Trasy
    - NCH M. Poliščuka
    - Turistické trasy
    - Cyklotrasy

       - Poloninská -

         1. etapa

       - Poloninská -

         2. etapa

       - Cirošská
       - Porta Rusica
       - Bukovská 
       - Nastazská
Kontakt
 

 

(Ruské – Ruské sedlo) (pozri)

 

Krátka a veľmi zaujímavá cyklotrasa v Poloninách. Začína vo vysídlenej obci Ruské a vedie serpentínami po najstaršej zachovalej ceste na Slovensku z 19. storočia do ruského sedla. Odtiaľ je možné pokračovať do Poľska cez sezónny turistický hraničný priechod.

 

(00,00km) Ruské – Pod Hrabom

 

(00,60km) Ruské – prícestný kríž. Božia muka postavená v roku 1853 miestnym roľníkom Jánom Stankom. Kríž dal postaviť potom ako vymrela celá rodina na choleru za peniaze získané predajom rodného domu. Sám zomrel v chudobe.

 

(01,10km) Ruské – kaplnka. Kaplnka postavená pod areálom, kde stála murovaná  cerkva z roku 1789.

 

(01,70km) Ruské – horný mlyn. Sútok Cirochy s Berbečovým potokom. Pred výstavbou štátnej cesty v roku 1865 pôvodná obchodná cesta do Ruského sedla viedla dolinou Berbečovho potoka. Tu sa nachádzal i starý pravoslávny kláštor, ktorý prichyľoval pocestných. Dnes je ešte viditeľné miesto kláštorného cintorína. V pozadí panoráma vrchu Rypy.

Pôvodne sa vrch Rypy nazývali Rupy, čo je staré rusínske slovo pre dieru, jamu. A tento kopec skutočne schováva množstvo dier. V nich sa v minulosti ukrývali zbojníci, ktorí prepadávali kupcov na tejto obchodnej ceste. Samotná obec Ruské je rodiskom zbojníckeho kapitána Fedora Fakáša, ktorého družina v roku 1648 uskutočnila známy prepad na zemepánske majetky v meste Borynja (dnes Ukrajina).

 

(03,00km) Ruské - kamenné cesta. V priekope sa nachádza starý kilometrovník 74,6 z čias výstavby štátnej cesty. Začiatok Kamennej cesty - technickej kultúrnej pamiatky. Táto obchodná cesta bola známa i pod názvom Porta Rusica (Ruská cesta).

 

(04,50km) Porta Rusica – vyhliadka. Panoramatický výhľad z kamennej cesty na hlavný karpatský hrebeň s Pľašou, hrebeň Kučalatej a vrch Solišče, ktoré obklopujú rozľahlú Ruskú kotlinu v NP Poloniny.

 

(04,90km) Porta Rusica – pomník osloboditeľom. Pomník osloboditeľskej obce Ruské. Tento monument je venovaný 167. streleckej divízii 4. ukrajinského frontu, ktorý v 2. svetovej vojne oslobodzoval Ruské sedlo a obec Ruské.

 

(05,70km) Šípková – prírodná rezervácia, vyhlásená v roku 1993 na ochranu prírodných lesných spoločenstiev horských lúk – polonín. Výmera 153ha.

 

(06,20km) Porta Rusica – priepust. Neporušený najväčší kamenný priepust na trase cesty.

 

(06,80km) Porta Rusica – prameň Cirochy. Pred poslednou zákrutou  pod cestou sa nachádza prameň Cirochy.

Cirocha je ľavostranným prítokom Laborca, do ktorého sa vlieva pri Humennom. Dĺžka toku je 56,6km. Pred 2 miliónmi rokmi - pred poslednými horotvornými pochodmi - sa pôvodne pri Stakčíne stáčala na východ a za Ubľou sa vlievala do Uhu. Podľa miestnych obyvateľov názov rieke dali Tatári, ktorí prekročili Ruské sedlo v roku 1421, a znamená "studená rieka". Jazykovedci tvrdia, že názov rieky je odvodený od obilniny - ciroku.

 

(07,00km) Ruské sedlo – hraničný priechod (979m n. m.). Ruským sedlom prechádza slovensko – poľská štátna hranica. V 2. svetovej vojne slúžil ako oficiálny nemecko – maďarský hraničný priechod. Dnes je otvorený sezónne ako turistický hraničný priechod pre peších a cykloturistov.

 

na začiatok strany