Nastazská cyklotrasa
Hlavná stránka
O Poloninách
Atrakcie
  - Kultúrne pamiatky
  - Prírodné atrakcie
  - Trasy
    - NCH M. Poliščuka
    - Turistické trasy
    - Cyklotrasy

       - Poloninská -

         1. etapa

       - Poloninská -

         2. etapa

       - Cirošská
       - Porta Rusica
       - Bukovská 
       - Nastazská
Kontakt
 

 

(Ulič – Ruská Volová – Klenová - Stakčín)

 

Cyklotrasa začína v Uliči a prechádza cez horský hrebeň Nastazu do Ublianskej doliny. V nej vedie obcami Ruská Volová, Klenová, a Kalná Roztoka. Trasa končí v Cirošskej doline v Stakčíne.

 

(00,00km) Ulič – park

 

(00,70km) Ulič – náučný chodník. Začiatok trasy náučného chodníka Miroslava Poliščuka. Pri vstupnom paneli sa nachádza pomník Miroslava Poliščuka, podľa ktorého je náučný chodník pomenovaný.

 

(05,40km) Nastaz – hrebeň. Hrebeň horského masívu Nastazu s najvyšším vrchom Porochnačov vrch (801m n. m.) nad Príslopom. Horský hrebeň začínajúci pri Veľkom Bereznom na Ukrajine a končí na Slovensku pri obci Stakčín.

Názov pohoria Nastaz je spätý s dvoma známymi legendami. Podľa prvej, ktorú publikoval Alexander Duchnovič vo svojich etnografických prácach, je názov odvodený od ruskej cárovnej Nastasji. Tá na vrchole pohoria čakala na návrat svojho muža z boja. Podľa druhej je názov odvodený od mena milej legendárneho zbojníckeho kapitána Fedora Hlavatého z neďalekej Ruskej Volovej - Nasti.

(05,60km) Nastaz – Holica. Vpravo (cca 0,8km) vyhliadka na trase náučného chodníka Miroslava Poliščuka. Z vyhliadky je pekný panoramatický výhľad na územie Bukovských vrchov, Vihorlatu, ukrajinského Užanského národného parku a časti poľských Bieščad. Za priaznivého počasia je možné vidieť majestátne týčiacu sa do výšky 1479m n. m. ukrajinskú poloninu Rovnu.

 

(09,10km) Nastaz – minerálny prameň

 

(12,10km) Ruská Volová – obec

 

(14,40km) Ruská Volová – rázcestie

 

(16,20km) Klenová – prícestný kríž. Božia muka z roku 1851 s textom v staroslovenčine. Najstarší prícestný kríž v Ublianskej doline.

 

(16,30km) Klenová – pravoslávna murovaná cerkva. Postavená v roku 1806. Pôvodne do roku 1951 slúžila gréckokatolíckym veriacim. Svojou polohou je najväčším kostolom východného obradu v regióne Polonín.

 

(19,20km) Kalná Roztoka – rázcestie

Obec Kalná Roztoka vznikla spojením dvoch samostatných obcí - Kalná a Roztoka - ešte na konci 18. storočia. Najprv vznikla osada Kalná, až následne časť jej obyvateľov presídlením sa do dolinu Roveňského potoka založila novú osadu - Roztoku.

 

(20,00km) Kalná Roztoka – časť Kalná. Najstaršia časť bývalej samostatnej obce Kalná, ktorá bola založená uprostred močiarov v doline Kalňanského potoka. Na mieste, kde stojí dnes murovaný pravoslávny kostol, stála v minulosti drevená cerkva, ktorá sa spomína už v roku 1600.

Rusínske slovo "kalnyj", od ktorého je odvodený názov osady Kalná, označuje jej polohu uprostred rozsiahlych. ťažkopriechodných močiarov. Prví osadníci založili osadu Kalná prakticky uprostred bažinatej časti Kalňanského potoka, kde sa bolo možné dostať len po bočných ťažkoprístupných svahoch hôr.

 

(21,00km) Kalná roztoka – majer. Centrálna časť bývalej obce Kalná, v ktorej s v minulosti rozprestieral bývalý majer. Nad ním stojí drevená gréckokatolícka cerkva sv. Bazila Veľkého z polovice 18. storočia – národná kultúrna pamiatka.

 

(22,40km) Sedlo pod úbočím. Sedlo oddeľujúce Ublianskou dolinu od Cirošskej doliny.

Zdvihom hrebeňa Ubčeho pred 2 miliónmi rokov - na začiatku kvartéru - došlo k prehradeniu rieky Cirochy na Sninu a vzniku tzv. "poriečnych rovín" ako sú Roveň Kalňanského potoka, Roveň Halič pri Roztoke, Ladomírska a Kolonická Roveň.

 

(27,10km) Stakčín – Vyšenec

 

(28,20km) Stakčín - námestie

 

na začiatok strany