Poloninská cyklotrasa - 2. etapa
Hlavná stránka
O Poloninách
Atrakcie
  - Kultúrne pamiatky
  - Prírodné atrakcie
  - Trasy
    - NCH M. Poliščuka
    - Turistické trasy
    - Cyklotrasy

       - Poloninská -

         1. etapa

       - Poloninská -

         2. etapa

       - Cirošská
       - Porta Rusica
       - Bukovská 
       - Nastazská
Kontakt
 

 

(Ulič – Nová Sedlica)

 

(00,00km) Ulič – park

 

(00,60km) Ulič – gréckokatolícky kostol. murovaný kostol z roku 1867 – kultúrna pamiatka. V areáli obecného cintorína sa nachádza vojenský cintorín z 1. svetovej vojny, na ktorom je pochovaný ruský generál Mikolaj Mikolajevič Murbuch.

 

(01,60km) Ulič – prícestný kríž. Vpravo za riečkou Zbojský potok sa nachádza lokalita zvaná „Medvedže“, ku ktorej sa viaže najoriginálnejšia rusínska legenda Uličsko – Ublianskej oblasti o „Pohan dievčati“.

Pohan - dievča alebo žena s kačacími nohami žila v jaskyni pod hradom Podhoroď. Podľa legendy veľmi týrala ľud pod Beskydom, pričom jej museli stavať hrad Podhoroď a kaštieľ na Medvedžom pri Uliči. Koniec trápeniu tunajšieho ľudu od Pohan dievčaťa učinil až kráľ Matiáš, ktorý ju zabil na úteku pod Riabou skalou.

 

(03,40km) Uličské Krivé

 

(04,10km) Uličské Krivé – gréckokatolícka cerkva. Drevená cerkva sv. Michala archanjela z roku 1780 – národná kultúrna pamiatka. Vľavo (0,3km) sa nachádza murovaná kaplnka, ktorú si vlastnoručne postavil pravoslávny mních Ihnatij Čokyna (1889-1976) podľa vzoru gréckych mníchov z hory Athos. Pri nej sa nachádza menšia obradná kaplnka. Medzi týmito kaplnkami je pochovaný mních Ihnatij a naokolo rastie ovocný sad, ktorý založil.

Hora Athos sa nachádza v Grécku. Mnísi na nej žijúci si stavali obydlia, v ktorých na hornom podlaží bola miestnosť na modlenie, v strednom podlaží bývali a na dolnom mali pripravenú miestnosť, kde mali byť po smrti pochovaní.

 

(06,60km) Uličské Krivé – Oblazy. Prielom Zbojského potoka, ktorý oddeľuje Uličskú kotlinu od Zbojskej kotliny. Pomník Linhu – českému vojakovi, ktorý tu zahynul pri odmínovaní prielomu v roku 1944.

Zbojský potok je najväčším prítokom Uličky. Pramení pri Riabej skale pod kopcom Zbojský Beskyd a v Uliči sa vlieva do Uličky. Jeho dĺžka je 22,3km. Prví osadníci ho nazývali Holosny potok (1660) - názov odvodený od rusínskeho slova holosny - hlučný, zurčiaci. Neskôr dostal názov Zbojský potok - podľa najväčšej obce, ktorou preteká.

 

(08,90km) Zboj – Božia muka z roku 1896

 

(09,70km) Zboj – stred obce. Na budove obecného úradu sa nachádza pamätná tabuľa rodákom Petrovi Lodijovi (1764-1829) a Michalovi Pustajovi (1858-1944).

 

(09,80km) Zboj – Bystriansky potok. Vpravo na druhej strane Zbojského potoka vojenský cintorín z 1. svetovej vojny (cca 0,2km) a minerálny prameň Kvasná voda (cca 0,6km).

 

(10,50km) Zboj – dom Čopáka. Dom pod kopcom s váhadlovou studňou z polovice 20. storočia, ktorý si postavil navrátilec z Ameriky, vtedy mimo intravilánu obce Zboj.

 

(12,10km) Nová Sedlica

 

(12,60km) Nová Sedlica – drevenica. Tradičná ľudová drevenica postavená v roku 1946 – dnes kultúrna pamiatka. Typickú ľudovú architektúru v oblasti NP Poloniny tvorili drevené zrubové stavby, pokryté slamenou strechou a obmazané hlinou. Obyčajne pozostávali z troch miestností – izby (tzv. chyža), pitvora (siny) a komory. Charakteristickým pre danú oblasť bolo viazanie zrubovej konštrukcie do tzv. „uhla“ (presah neotesaných brvien)

 

 

 

(14,00km) Informačné stredisko NP Poloniny

 

 

 

 

 

 

na začiatok strany