Náučný chodník Miroslava Poliščuka
 

Východzí bod náučného chodníka

 

 

 

 

Zastavenie prvé 

  Čo vás čaká?

Zastavenie druhé

  Vitajte v NP Poloniny a MBR Východné Karpaty

Zastavenie tretie

  Z historického zápisníka

Zastavenie štvrté

  Staré stromy v parku vypovedajú

Zastavenie piate

  Medzi mohutnými pohoriami

Zastavenie šieste

  Naša kvetena

Zastavenie siedme

  Poklady Nastazu

Zastavenie ôsme

  Uprostred lesa

Zastavenie deviate

  Pohľad v šíru diaľ

Zastavenie desiate

  V ríši zvierat

Potulky Poliščukovým chodníkom

Miroslav Poliščuk sa narodil 27.05.1909 na Ukrajine. Detstvo a študentské roky prežil vo Ľvove, kde ukončil štátne gymnázium i vysokú školu. Po ukončení štúdií v roku 1939 pracoval ako lesný inžinier v štátnych lesoch vo Ľvove. V roku 1945 sa presťahoval so svojou rodinou na Slovensko. Od roku 1950 pracoval ako vedúci prevádzky a hlavný inžinier v Lesnom závode v Uliči až do dôchodku v roku 1974.

 

V roku 1965 v Uliči založil Zbor ochrancov prírody pri národnom múzeu v Prahe. Bola to prvá dobrovoľná ochranárska organizácia na území celého východného Slovenska.

 

Po vyhlásení CHKO Východné Karpaty bol jedným z jej prvých pracovníkov v rokoch 1978 - 1979. Výraznou mierou sa pričinil o záchranu pralesovitých rezervácií Stužica, Riaba skala, Pľaša a Rožok. Aj po odchode do dôchodku ostáva činný v ochrane prírody ako spravodajca štátnej ochrany prírody v rámci Správy CHKO Východné Karpaty. Celý svoj život zasvätil ochrane a zveľadeniu prírodných hodnôt Východných Karpát. Zomrel 29.05.1997 v Uliči, kde je aj pochovaný.

 

 

Nech vás na vašich ďalších cestách sprevádza odveký ochranca týchto hôr Ded Beskyd.