Naša kvetena
 

Stará grófska cesta nás krátkym úsekom povedie vlastným územím národného parku. Lúče slnka pohládzajú listy duba červeného. Po jeho rozbrázdenej kôre sa túla krasoň zelenkastý. Drozd plavý sa s nami hrá na skrývačku. V mlákach, z ktorých slnko ešte nevypilo vodu, šantia drobné žubrienky.

Národný park Poloniny má významné postavenie vo fytogeografii Slovenska, keďže Bukovské vrchy sú posledným článkom Východných Karpát na Slovensku.

Medzi najvzácnejšie druhy rastlín národného parku patria predovšetkým endemity Východných Karpát. K týmto druhom radíme prilbicu chlpatoplodú (Aconitum lasiocarpum), Scilu Kladného (Scilla kladnii). K ďalším východokarpatským druhom rastlín patrí zvonček jedľovitý (Campanula abietina), čemerica purpurová (Helleborus purpurascens), klinček nakopený (Diantus compactus) a hrachor hladký (Lathyrus laevigatus). Tieto druhy sa do Uličskej kotliny dostali po odlesnených hrebeňoch Veľkého Bukovca a Javorníka.

Zo vzácnych a ohrozených druhov rastlín v Uličskej kotline rastie skopólia kránska (Scopolia carniolica), pokrut jesenný (Spirantes spiralis), kosatec žltý (Iris pseudacorus), mečík strechovitý (Gladiolus imbricatus) a ďalšie.

Na území národného parku sa doteraz zistilo 1200 druhov vyšších rastlín, 1207 druhov húb, 356 druhov machov a 207 druhov lišajníkov.

Breh rieky Ulička a Zbojský potok sú lemované spoločenstvami aluviálnych jelšín s dominujúcou jelšinou sivou (Alnus incana). Pre tieto jelšiny je charakteristický výskyt dvoch vzácnych druhov rastlín – našej najvyššej paprade perovníka pštrosieho (Matteutsia strutioperis) a telekie ozdobnej (Telekia speciosa). Tieto východokarpatské spoločenstvá sa na Slovensku vyskytujú len v povodí Uličky a Ublianky.