Pohľad v šíru diaľ
 

Opustiac les vchádzame medzi lány pšenice. Uprostred nás čaká drevená vyhliadka. Milí priatelia už len krátku chvíľu dovoľte mi zotrvať pri vás a spolu s vami „zhíknuť“ nad úžasnou panorámou, ktorú o chvíľu uzrieme.

Tie rozsiahle pohoria obrátené k juhu Slovenska sú vyhasnuté sopky Vihorlat a Popriečny.

Pootočme sa na východ. Teplé lúče rozžiareného slnka pohládzajú ukrajinské poloniny. Tá majestátne týčiaca sa do výšky 1479m n. m. je polonina Runa.

Na severe náš pohľad svojou krásou upútavajú najvyššie časti hrdých Bukovských vrchov. Ich pozadie zdobia vzdialené poľské Bieščady. Scenériu poslednej svetovej strany dotvárajú drobné, v lone mocnej prírody akoby ukrývané, domčeky. V nich žijú ľudia.

A ktovie, či vôbec vedia, koľko je na svete krás?