Oblasť Bukovcov
Hlavná stránka
O Poloninách
Atrakcie
  - Kultúrne pamiatky
  - Prírodné atrakcie
  - Trasy
    - NCH M. Poliščuka
    - Turistické trasy
       - Stužica
       - Riaba skala
       - Runina
       - Ruská kotlina
       - pirátska Udava
       - Bukovce
       - Nastaz
    - Cyklotrasy
Kontakt
 

Miesta hodné pozornosti

Osobitosťou oblasti sú vzácne drevené cerkvi v Uličskom Krivom, Ruskom potoku a Topoli. Zaujímavosťou je kaplnka jeromonacha Ihnatija v Uličskom Krivom a Mergancov kameň pri Uliči pod Veľkou Ostrou. Najcennejšie bukové lesy sú dnes chránené v Prírodnej rezervácii Borsučiny a Uličská Ostrá. Cennými sú veľmi bohaté ovsikové lúky chránené v Prírodnej rezevácii Bzaná.

 

F1 - Chodník ikon

- prevýšenie - 225m

 

(Uličské Krivé - Baková jama - Ruský potok)

 

Trasa vedie po modrej turistickej značke a prepája tri poloninské cerkvi. Prechádza starou gazdovskou cestou, ktorá v minulosti spájala obce Uličské Krivé a Ruský potok. Osobitné čaro na trase má tradičná poľnohospodárska krajina v okolí Ruského potoka.

 

(00:00hod) Uličské Krivé - drevená cerkva.

(00:05hod) Uličské Krivé - kaplička jeromonacha Ihnatija

Kaplnka pravoslávneho mnícha Ihnatija Čokynu, postavená podľa vzoru obydlí z hory Athos v Grécku. V spodnej časti kaplnky sa nachádza priestor, v ktorom mal byť mních pochovaný. V strednej časti je izba, v ktorej žil a v najvyššej časti je miestnosť s oltárom, kde sa modlil. Pred samotnou kaplnkou sa nachádza menšia kaplička, ktorá sa využíva počas náboženských obradov pravoslávnych veriacich. Medzi týmito kaplnkami je hrob samotného mnícha.

(00:45hod) Baková jama - sedlo pod Poloňom. V tomto sedle kulminuje chodník medzi obcami Ruský potok a Uličské Krivé.

(00:50hod) Ovčinec. Lokalita, v blízkosti ktorej sa v minulosti nachádzal pánsky ovčinec.

Z niekdajšieho hospodárskeho areálu je dnes vidieť základy starej kamennej pivnice, ktorá sa nachádzala pri ovčinci. Nižšie v doline Ruského potoka, na Tanji stál drevený kaštielik a pod ním hospodárske budovy so známou kamennou studňou. Zašlú slávu tohoto majetku nám dodnes pripomínajú roztrúsené staré ovocné dreviny, povoje ovíjavé a konvalinky splanené z pánskej záhrady.

(01:10hod) Ruský potok - začiatok obce. V minulosti jedna z najzaostalejších obcí roztrúsená v závere rovnomenného potoka.

(01:15hod) Ruský potok - Božia muka

(01:20hod) Ruský potok - stred obce

(01:25hod) Ruský potok - drevená cerkva sv. Michala archanjela. Postavená okolo roku 1700. Nad vchodovými dverami je uvedený dátum 1600, ktorý podľa miestnych obyvateľov je dátumom výstavby tejto cerkvi. Je to najmalebnejšia drevená cerkva v Poloninách.

 

na začiatok strany

 

F2 - Do Duchnovičovej viesky

- prevýšenie - 325m

 

(Ruský potok - Dankov potok - Topoľa)

 

Trasa je pokračovaním trasy F1 mo modrej turistickej značke do rodnej obce Alexandra Duchnoviča. Vedie starou gazdovskou cestou, ktorá v minulosti spájala Ruský potok a Topoľu.

 

(00:00hod) Ruský potok - drevená cerkva sv. Michala archanjela.

(00:05hod) Lány. V týchto miestach pod hostincom u Mikulu je zdokumentovaný starý obecný cintorín, pri ktorom v minulosti stála stará drevená cerkva.

V období mesiacov máj a jún sú svahy nad Lánami na veľkých plochách zakvitnuté na žlto vzácnou rastlinkou kručinôčkou krídlatou.

(01:05hod) Sedlo pod Kýčerou. Najvyššie položený bod na trase - 660m n. m. V sedle pri starom javore prechádzame popri prameni potoka Kolodník, podľa ktorého je pomenovaná dolina, v ktorej sa práve nachádzame. O niečo ďalej pôjdeme popri prameni Špnzovho potoka, ktorý je bočným prítokom potoka kolodník.

Rusínske slovo "špnza" je ľudovým názvom pre čemericu purpurovú - východokarpatský druh rastliny, ktorý na Slovensku rastie len v Poloninách. Jej výskyt prvý krát uvádza vo svojich prácach Alexander Duchnovič.

(01:15hod) Kolo chresta. Tu v minulosti stál prícestný drevený kríž medzi obcami Topoľa a Ruský potok, ktorý dal postaviť v roku 1945 správca Vojenských lesov v Topoli Tibor Anděl.

(01:40hod) Dankov potok. Ľavostranný prítok Uličky, prameniaci pod najvyšším vrcholom Malého Bukovca. Podľa ľudového podania v tejto doline sa pôvodne nachádzala obec Topoľa.

(01:55hod) Topoľa - obec

(02:05hod) Topoľa - stredný most. Za domami sa nachádza miesto, kde v minulosti stála drevení cerkva. Pred ňou sa nachádza náhrobný kameň s vytesaným krížom. V hrobe je pravdepodobne pochovaný predok Alexandra Duchnoviča - pradedo Vasiľj.

(02:15hod) Pomník A. Duchnoviča. Areál pomníka národného buditeľa - Alexandra Duchnoviča, ktorý sa v Topoli na rodil roku 1803.

(02:20hod) Topoľa - drevená cerkva sv. Michala archanjela z polovice 17. storočia. Pri cerkvi cintorín padlých vojakov v 1. svetovej vojne, na ktorom je pochovaných 240 vojakov.

 

na začiatok strany

 

F3 - Tajomstvo Mergancovho kameňa

(Ulič - Mergancov kameň)

 

Trasa vedie po miestnej žltej turistickej značke z obce Ulič pod Veľkú Ostrú. Prechádza popri starom kaštieľnom parku, sčasti po bývalej grófskej ceste, až k miestu tragického skonu pánskeho hájnika.

 

(00:00hod) Ulič - obec

(00:10hod) Ulič - kaštieľny park. Pozostatok parku, ktorý obklopoval zaniknutý kaštieľ. Založený bol pravdepodobne v prvej polovici 19. storočia. Po výstavbe menšieho poľovníckeho kaštielika na Valalštine bola na konci 19. storočia medzi oboma kaštieľmi vysadená  alej cudzokrajných drevín - dubu močiarneho a dubu červeného.

Kaštieľ, ktorý slúžil pre správu majera, bol postavený na konci 18. storočia. Po roku 1866 bol malý kaštieľ rozšírený. Jeho poslednými vlastníkmi bola rodina Thiele-Winclerovcov. Zbúraný bol v roku 1971.

(00:20hod) Dub močiarny. Solitér duba pri štátnej ceste. Pozostatok z dubovej aleje na grófskej ceste. Charakteristický ohnutými spodnými konármi k zemi. Odtiaľto až k Mergancovmu kameňu bola v 20-tych rokoch vysadená mladšia alej z domácich drevín, ktorej časť sa zachovala pred samotným pomníkom.

(00:40hod) Mergancov kameň. Pomník s českým textom postavený na mieste, kde pytliaci 7. decembra 1922 zastrelili pánskeho hájnika Rudolfa Merganca.

Vraj sa to stalo takto, že uvedené ráno hájnik pri pochôdzke natrafil na dvoch pytliakov. Tí, keď ho zbadali, dali sa na útek. Keď hájnik na výstrahu vystrelil do vzduchu, jeden z pytliakov - bratov - sa potkol a spadol na zem. Druhý brat, mysliac si, že ho trafil hájnik, namieril na neho a jedinou ranou ho zabil. Prípad sa vyšetroval počas celej prvej republiky. Pytliakov sa však nikdy nepodarilo nájsť.

 

na začiatok strany