Oblasť Runiny
Hlavná stránka
O Poloninách
Atrakcie
  - Kultúrne pamiatky
  - Prírodné atrakcie
  - Trasy
    - NCH M. Poliščuka
    - Turistické trasy
       - Stužica
       - Riaba skala
       - Runina
       - Ruská kotlina
       - pirátska Udava
       - Bukovce
       - Nastaz
    - Cyklotrasy
Kontakt
 

Miesta hodné pozornosti

Osobitosťou oblasti je vrchol Ďurkovca a Pľaše, ktoré sú najčastejším cieľom výstupu turistov z Runiny. Oba vrcholy poskytujú nádherné panoramatické výhľady na slovenské Poloniny a poľské Bieščady. Medzi Ďurkovcom a Pľašou sú najkrajšie poloninské lúky na Slovensku. Pri výstupe z Runiny na Ďurkovec sa nachádzajú Tri studničky - miesto zjavenia Panny Márie. V doline Pľašského potoka sa nachádza starý cintorín po zaniknutej stredovekej obci Smerekovica.

 

C1 - Tade sa zvážalo seno z poloninských lúk

- prevýšenie - 555m

 

(Runina - Vysoká Kyčera - Komúrny)

 

Trasa vedie zelenou turistickou trasou z Runiny na hlvný karpatský hrebeň. Prechádza starou gazdovskou cestou, ktorou stáročia tunajší gazdovia zvážali seno z poloninských lúk na Ďurkovci.

 

(00:00hod) Runina - obec

(00:15hod) Pod starou cerkvou. Na vyvýšenine nad cestou v minulosti stála drevená cerkva Sv. Pokrovy. Bolo to v čase, keď sa pôvodná obec nachádzala na skladoch.

Prvý doklado existencii drevenej cerkvi Sv. Pokrovy pochádza z roku 1712. V roku 1752 popom v nej bol starý Matej Humeňák, kantorom bol jeho syn. Hoci boli v cerkvi dva zvony, nemali zvonára, a ani nezvonili. Cerkva bola drevená, pokrytá šindľom, v dobrom stave so všetkými ikonami. Na konci 18. storočia zanikla, pretože v roku 1796 bola postavená nová cerkva v strede dnešnej Runiny.

(00:30hod) Poloninský potok. Vpravo po asfaltovej ceste cca 15min. sa nachádza pútnické miesto zvané Tri studničky.

Na troch studničkách došlo k zjaveniu Panny Márie v roku 1927 9-ročnému Jurajovi Regulovi, ktorý v týchto mesiacoch pásol kravy. Voda v studničkách má vraj liečivé účinky.

(01:05hod) Vysoká Kyčera

(01:40hod) NPR Riaba skala. Vstup do rezervácie.

NPR Riaba skala bola vyhlásená v roku 1964 na ochranu skalného brala so vzácnou vegetáciou, horských lúk - polonín a bukových, jedľovo-bukových a javorových lesov s pralesovitou štruktúrou.

(01:50hod) Komúrny - sedlo pod Ďurkovcom. Križovanie s červenou trasou vedúcou po hlavnom karpatskom hrebeni.

Ukrajinské slovo "polonina" je medzinárodne uznaným slovom na označenie horských lúk nad hornou hranicou lesa vo Východných Karpatoch. Niekdajšie poloninské lúky sa označovali ako "kvetnaté lúky" a boli charakteristickým výskytom východokarpatských druhov rastlín. Dnes, ich nekosením dochádza na nich k zarastaniu vysokými trávami.

 

na začiatok strany

 

 

C2 - Ej, dobrá voda, dobrá, hej, ale na Beskydi

- prevýšenie - 109

 

(Ďurkovec - Komúrny - Pľaša)

 

Časť červenej turistickej trasy na hlavnom karpatskom hrebeni. Možno práve na týchto lúkach vznikla veľmi známa rusínska pieseň "Ej, dobrá voda, dobrá, hej, ale na Beskydi...", pretože tu, pod Ďurkovcom, sa nachádza studnička s veľmi dobrou vodou. Celá trasa poskytuje nádherné panoramatické zážitky.

 

(00:00hod) Ďurkovec (1189m n. m.). Tretí najvyšší vrch v Poloninách a najvyšší vrch Uličskej doliny. Vrchol poskytuje nádherný panoramatický pohľad na slovenské Poloniny a poľské Bieščady. Pri zostupe do sedla vľavo cca 30m pod hrebeňom je studnička - prameň Poloninského potoka.

Krásny výhľad z vrcholu Ďurkovca zaujal i komisiu, ktorá v roku 1865 preverovala katastrálnu hranicu obce Zboj. Jej zapisovateľ Andrej Ontkovič do úradného protokolu pri hraničnom kopci 59 zapísal "Na barz peknim hurnim kopczu Veliki Djurkovecz, na hurnej luki grófki Lubimskej do Szmereka a tak pánstva Herczeg Lobkovitsja do Zboja a panstva do Runyi"

(00:15hod) Komúrny - sedlo pod Ďurkovcom. Možnosť zostupu po zelenej trase do Runiny.

(00:35hod) Minčul - vstup do NPR Pľaša.

NPR Pľaša bola vyhlásená v roku 1965 na ochranu pralesových bukových lesov Bukovský ch vrchov.

(01:20hod) Pľaša (1163m n. m.). Rozľahlý vrchol, z ktorého vybieha na juh hrebeň Kučalatej s najvyššie položeným slovenským vojenským cintorínom z prvej svetovej vojny na vrchu Hodošík (851m).

Názov vrchu pochádza z valašského slova "pleš", čo znamená holý. Je pravedopodobné, že pred usadením prvých valachov v Ruskej kotline bol tento vrchol bezlesý, preto dostal uvedené pomenovanie.

 

na začiatok strany

 

C3 - Stopami Šoltýsa Mikulu

-prevýšenie - 150m

 

(Runina - Smerekovica - Zálomy - Pod Hrabom)

 

Nenáročná trasa, bez výraznejšieho prevýšenia, ktorá spája Ruskú kotlinu s Runinskou. Prechádza stáročnou cestou, ktorá spájala obce Runina a Ruské cez zaniknutú obec Smerekovica. Vedie po modrej turistickej značke, ktorá ďalej pokračuje do Ruského sedla a následne do poľskej Cisny.

 

(00:00hod) Runina - obec

(00:10hod) Runina - Sklady. Panoramatická vyhliadka na celú Runinskú kotlinu pri triangulačnom bode. V týchto miestach, nad cestou, sa dokonca 18. storočia nachádzala obec Runina.

(00:15hod) Dolina Poloninského potoka. Potok pretekajúci dolinou dostal pomenovanie podľa toho, že pramení na poloninských lúkach pod Ďurkovcom.

Do konca 19. storočia z tejto doliny bol hlavný vstup do obce Runina. Pri Poloninskom potoku sa schádzali krížne cesty medzi obcami Runina, Topoľa a Ruské, resp. Smerekovica. Tieto krížne cesty zanikli po výstavbe novej cesty medzi Runinou a Topoľou popri Uličke, ktorej výstavbu pripomína kamenný pomník neďaleko sútoku Poloninksého potoka s Uličkou.

(00:35hod) Smerekovica - zaniknutá obec. Medzi niekdajšími domami a cintorínom zaniknutej obce tečie veľmi pekný Pľašský potok.

Pľašský potok sa v minulosti nazýval Šoputský potok. Rusínske slovo "šoput" označuje miesto, kde padá a hučí voda - vodopád. Na tomto potoku sa nachádza viacero vodopádov, z ktorých najväčší je na Oreničovej skale a má výšku 6m.

(01:15hod) Sedlo Zálomy. Sedlo oddeľujúce Cirošskú dolinu od Uličskej. V tomto mieste v minulosti sa stará gazdovská cesta medzi Runinou a Ruským stáčala "zalamovala" o 90° do doliny Boutovho potoka (pozri trasu D1).

 

na začiatok strany