Oblasť Ruskej kotliny
Hlavná stránka
O Poloninách
Atrakcie
  - Kultúrne pamiatky
  - Prírodné atrakcie
  - Trasy
    - NCH M. Poliščuka
    - Turistické trasy
       - Stužica
       - Riaba skala
       - Runina
       - Ruská kotlina
       - pirátska Udava
       - Bukovce
       - Nastaz
    - Cyklotrasy
Kontakt
 

Miesta hodné pozornosti

Turisticky najatraktívnejším miestom celej kotliny je krajinársky veľmi hodnotné okolie bývalej obce Ruské až po Ruské sedlo. Bývalá obec je týmto sedlom prepojená atraktívnou Kamennou cestou z polovice 19. storočia. Na hlavnom karpatskom hrebeni sa nachádzajú vzácne poloninské lúky, ktoré spolu s priľahlými bukovými pralesmi sú súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Pľaša a Prírodnej rezervácie Šípková. Najvzácnejšie lúky v okolí bývalých obcí sú chránené v Národnej prírodnej rezervácii Pod Ruským (vlhkomilné), Prírodnej rezervácii Gazdoráň (teplomilné) a Prírodnej rezervácii Ruské (pasienky s výskytom kručinočky krídlatej). Osobitosťou je skalný zosuv pred vrcholom Šípkovej, ktorý turisti nazývajú i Malá Riaba skala. Prvú svetovú vojnu najviac pripomína vojenský cintorín na Hodošíku a  pomník - kamenná rotunda vo Veľkej Poľane. Druhú svetovú vojnu zasa monumentálny pomník pod Ruským sedlom.

 

D1 - Cez kapratský "plaj"

- prevýšenie - 340m

(Zálomy - Ruské - Pod Hrabom - Ruské sedlo)

 

Trasa je pokračovaním trasy C3 po modrej turistickej značke. V mieste Pod Hrabom pokračuje po ceste, ktorá bola vybudovaná v polovici 19. storočia. Takéto cesty, ktoré prechádzali cez karpatské hrebene Rusíni nazývali "plajami". Najkrajší úsek cesty tvoria serpentíny vystupujúce do Ruského sedla.

 

(00:00hod) Ruské - Zálomy

(00:25hod) Táborisko Megov potok. (vpravo cca 0,1km Terénna stanica NP Poloniny. Postavená v 50-tych rokoch 20, storočia. Pôvodne slúžila ako hájenka známa pod názvom Boriska).

(00:30hod) Ruské - prírodná rezervácia

(00:35hod) Ruské - obec

(00:40hod) Ruské - Pod Hrabom

(00:45hod) Ruské - prícestný kríž. Božia muka postavená v roku 1853 miestnym roľníkom Jánom Stankom. Kríž sa dal postaviť potom, ako mu vymrela celá rodina na choleru, za peniaze získané predajom rodného domu. Sám zomrel v chudobe.

(00:55hod) Ruské - kaplnka. Kaplnka postavená pred areálom, kde stála murovaná cerkva z roku 1789.

(01:05hod) Ruské - horný mlyn. Sútok Cirochy s Berbečovým potokom. Pred výstavbou štátnej cesty v roku 1865 pôvodná obchodná cesta do Ruského sedla viedla dolinou Berbečovho potoka. Tu sa nachádzal i starý pravoslávny kláštor, ktorý prichyľoval pocestných. Dnes je ešte viditeľné miesto kláštorného cintorína.

(01:20hod) Kamenná cesta - technická kultúrna pamiatka.

Cesta budovaná v rokoch 1863-1865 z Michaloviec do Baligrodu v Poľsku z vojenských dôvodov. V súčasnosti najstaršia zachovaná cesta na Slovensku. V minulosti známa i pod názvom Porta Rusica (Ruská cesta).

(01:30hod) Kamenná cesta - vyhliadka.

(01:35hod) Pomník osloboditeľom. Pomník osloboditeľskej obce Ruské. Tento monument je venovaný 167. delostreleckej divízii 4. ukrajinského frontu, ktorý v druhej svetovej vojne oslobodzoval Ruské sedlo a obec Ruské.

(01:45hod) Šípková - prírodná rezervácia.

(01:55hod) Kamenná cesta - priepust. Neporušený najväčší pôvodný kamenný priepust.

(02:15hod) Prameň Cirochy. Pred poslednou zákrutou pod cestou sa nachádza prameň Cirochy.

Cirocha je ľavostranným prítokom Laborca, do ktorého sa vlieva pri Humennom. Dĺžka toku je 56,6km. Pred 2 miliónmi rokmi - pred poslednými horotvornými pochodmi - sa pôvodne pri Stakčíne stáčala na východ a za Ubľou sa vlievala do Uhu. Podľa miestnych obyvateľov názov rieke dali Tatári, ktorí prekročili Ruské sedlo v roku 1421, a znamená "studená rieka". Jazykovedci tvrdia, že názov rieky je odvodený od obilniny - ciroku.

(02:20hod) Ruské sedlo - hraničný priechod. Ruským sedlom prechádza slovensko-poľská štátna hranica. V druhej  svetovej vojne slúžil ako oficiálny nemecko-maďarský hraničný priechod. Dnes je otvorený sezónne ako turistický hraničný priechod pre peších a cykloturistov. Možnosť prenocovania na táborisku.

 

na začiatok strany

 

D2 - Jafurovými poloninami

- prevýšenie - 363m

 

(Pľaša - Šalník - Kruhliak - Ruské sedlo)

 

Trasa vedie hlavným karpatským hrebeňom po červenej turistickej značke. Je pokračovaním trasy C2. Poskytuje veľmi pekné výhľady z poloninských lúk. Tieto poloninské lúky sú známe bohatstvom čučoriedok, ktoré miestní nazývali "jafurami".

 

(00:00hod) Pľaša

(00:40hod) Šalník - hraničný kopec. V minulosti týmto sedlom prechádzala stará cesta medzi obcami Ruské a Smerek. V niektorým mapách sa vrch nad sedlom často uvádza pod názvom Kurnikov Beskyd.

Na konci 2. svetovej vojny v okolí Ruského havarovali dve sovietske lietadlá. Prvé pod vrchom Rypy a druhé práve na Šalníku.Zahybutí dvaja ruskí piloti a jedna pilotka sú vraj pochovaní medzi dvomi zlomenými javormi cca 10m od hraničného kopca č. 25/10 na slovenskej strane.

(01:35hod) Kruhliak. Tu je potrebné stočiť doľava do Ruského sedla. Turisti v tomto čase z nevedomosti pokračujú priamo na Veľké Jaslo, pričom prekročia poľskú hranicu.

(01:45hod) Ivankov Čertež. Lúka poskytujúca panoramatický výhľad na Ruskú kotlinu. V týchto miestach počas druhej svetovej vojny došlo k masakru židov ilegálne prekračujúcich štátnu hranicu.

(02:30hod) Ruské sedlo - hraničný priechod

 

na začiatok strany

 

D3 - Touhajskými chodníčkami

- prevýšenie - 211m

 

(Ruské sedlo - Rypy - Strub - Černiny)

 

Trasa vedie hlavným karpatským hrebeňom po červenej turistickej značke. Je pokračovaním trasy D2. Poskytuje veľmi pekné výhľady na začiatku trasy. Okolie vrchu Rýp bolo známe grupovaním sa zbojníkov. Týchto uhorských zbojníkov poľské úrady nazývali "touhajcami". Miesta ich zhromažďovania sa preniesli i do chotárnych názvov v niektorých poloninských obciach.

 

(00:00hod) Ruské sedlo

(00:05hod) Šípková - prírodná rezervácia

(00:20hod) Dlhá lúka - Touhajske. Pekná vyhliadka na Kruhliak, Jaslo a poľskú obec Majdan.

V súvislosti so zbojníkmi je obec Ruské známa ako rodisko zbojníckeho kapitána Fedora Fakáša. Ten v roku 1648 uskutočnil známy prepad na zemepánske majetky v meste Borynja (dnes Ukrajina). Samotný kapitán bol pri prepade zlapaný a v Sanoku popravený.

(00:35hod) Rypy - vrch

Pôvodne sa vrch Rypy nazýval Rupy, čo je stré rusínske slovo pre dieru, jamu. A tento kopec skutočne schováva viacero dier. V najväčšej z nich sa údajne nachádza 12 sudov zlata.

(00:50hod) Malá Riaba skala. Skalný zosuv s veľmi pekným výhľadom až na Popričný a Vihorlat. V čase druhej svetovej vojny v blízkosti týchto miest bolo sovietmi vytlačených a následne spustených do doliny šesť tankov, ktorí prelomili fašistickú obranu v Ruskom sedle.

(00:55hod) Šípková

(01:10hod) Strub

(02:20hod) Černiny - zákop. V týchto častiach trasy nad obcou Zvala prebiehali veľmi ťažké boje počas druhej svetovej vojny. Fronta tu stála 10 týždňov. Pri oslobodzovaní tejto obce dostali štyria sovietski vojaci - čatár Viktor J. Kostin, vojak Džuma Karakulov, čatár Vasilij N. Golovaň a čatár Vasilij P. Ivanenko - najvyššie vyznamenanie "Hrdina Sovietskeho zväzu". Žiadna iná obec ani mesto v rámci bývalého Československa ich nemalo viacej.

 

na začiatok strany