Vitajte v Poloninách

Dnes je:

 

 

 

"Chytil som motýľa - uhynul mi, odtrhol som kvietok zvädol mi. Vtedy som pochopil, že prírody sa nemám dotýkať rukami, ale iba srdcom"  G. B. SHAW 

 

I keď naša vlasť je mimoriadne bohatá na prírodné krásy a kultúrnohistorické pamiatky, hustota turistických zariadení nie je rovnomerne rozložená a mnohé turistické strediská, zvlášť v hlavnej sezóne sa stávajú  preplnenými, hlučnými. Tým pre ozajstných milovníkov prírody prestávajú byť príťažlivými. Najmä mestskí ľudia po celoročnom zhone hľadajú jeho protiklad: pôvabné lesné tiché prostredie bez zásahu vonkajšieho sveta, nazývané „oázy ticha“, o ktoré je v poslednom čase záujem.

Jednou z mála takýchto oblastí u nás sú aj Bukovské vrchy s národným parkom Poloniny v najvýchodnejšom severnom výbežku republiky. Je to jediná biosférická rezervácia na svete rozprestierajúca sa na území troch krajín: Poľsko, Slovensko, Ukrajina.

 

Nariadením vlády SR č. 258/1997 Z. z. zo dňa 23.09.1997, ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny s účinnosťou od 01.10.1997.

 

rozloha národného parku: 29 805 ha

rozloha ochranného pásma: 10 975 ha

 

 

Poloninské naj...

- najvyšší vrch: Kremenec (1221m n. m.)

- najcennejší minerál: tzv. marmarošské diamanty (kryštáliky číreho kremeňa)

- najväčšia nádrž pitnej vody na Slovensku: Starina (60 miliónov m3 vody)

- najvyššie položený vojenský cintorín na Slovensku: cintorín z 1. sv. vojny na vrchu Predný Hodošík (825m n. m.)

- najvýchodnejšia obec na Slovensku: Nová Sedlica (22°34'04'' v.z.d.)

- najväčší komplex pralesov na Slovensku

- najmenej navštevovaný národný park

- najviac Národných kultúrnych pamiatok - drevené kostolíky v rámci národných parkov Slovenska

- najvyšší výskyt veľkých lesných zvierat (vlk, medveď, zubor, mačka divá, los)

- najnižší bod je vodný tok Ulička na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici (200m n. m.)

- najväčší zosuv je na Riabej skale

- najväčšia plocha s riečnym pirátstvom je na hornom toku Udavy

- najznámejší vodopád je Oreničova skala

- najvyšší vodopád je Nad Medovou babou (10 m)

- najvýdatnejší minerálny prameň je Kyslá voda v Zboji

- jediná jaskyňa: pseudokrasová jaskyňa pod Stinskou pri obci Zboj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006 mariaspanova(at)antaree(dot)com | Last update: 17. February 2010 18:48:24