Bukovská cyklotrasa
Hlavná stránka
O Poloninách
Atrakcie
  - Kultúrne pamiatky
  - Prírodné atrakcie
  - Trasy
    - NCH M. Poliščuka
    - Turistické trasy
    - Cyklotrasy

       - Poloninská -

         1. etapa

       - Poloninská -

         2. etapa

       - Cirošská
       - Porta Rusica
       - Bukovská 
       - Nastazská
Kontakt
 

 

(Smerekovica-rázcestie – Runina – Ruský potok)

 

Cyklotrasa začínajúca v nádhernej Runinskej kotline s najvyššie položenou obcou na Zemplíne – Runinou. Cez horské sedlo Príslopec prechádza do krajinársky veľmi peknej doliny s rázovitou obcou Ruský potok.

 

(00,00km) Smerekovica – rázcestie

 

(01,10km) Runina – kamenný pomník. Kamenný pomník postavený na konci 19. storočia pri príležitosti výstavby cesty do Runiny.

Obec Runina bola v minulosti najneprístupnejšou obcou v Uličskej doline. Z Topole do Runiny bolo potrebné prekonať veľa riečnych brodov, ktoré v období dažďov boli nepriechodné. Z tohoto dôvodu obce Topoľa a Runina začali budovať novú cestu. Na mieste, kde sa stretli, postavili tento kameň. Po 1. svetovej vojne bola do neho vsadená kamenná doska ako pomník vojakom z 1. svetovej vojny.

 

(02,70km) Pod Runinou – rázcestie

(Vľavo – 00,50km: Runina – obec)

 

(03,30km) Runina – vodná píla. V týchto miestach bola postavená na konci 19. storočia vodná píla, ktorá zanikla v roku 1928, kedy bola pri runine postavená nová, parná píla. Nachádzal sa tu i vodný mlyn, ktorý sa spomína v roku 1787. Na jeho mieste bola v roku 1928 spustená prevádzka raritnej vodnej výrobne šindľov.

 

(07,80km) Sedlo Príslopec (675m n. m.). Horské sedlo oddeľujúce horské masívy Veľkého Bukovca a Malého Bukovca.

 

(10,10km) Mochnata – vojenský cintorín. Neďaleko od trasy sa nachádza zabudnutý vojenský cintorín z 1. svetovej vojny.

 

(11,90km) Ruský potok – obec

 

(12,10km) Ruský potok – drevená cerkva. Drevená cerkva sv. Michala archanjela z roku 1840 – národná kultúrna pamiatka. Táto drevená cerkva je považovaná za najkrajšiu v Poloninách.

 

(12,50km) Ruský potok – prícestný kríž. Božia muka postavená na konci 19. storočia. Podľa podania miestnych obyvateľov tento kríž dal postaviť mlynár z tu stojaceho mlyna potom ako sa v ňom pri povodni utopili dve ženy. Tie údajne strašia pocestných pri tomto kríži.

 

(14,20km) Ruský potok – Tanja. Nad cestou na mieste zvanom Tanja sa v minulosti nachádzal drevený kaštieľ a hospodársky dvor rodiny Dessewffyovcov.

 

(16,00km) Ruský potok - rázcestie

 

na začiatok strany