Oblasť pirátskej Udavy
Hlavná stránka
O Poloninách
Atrakcie
  - Kultúrne pamiatky
  - Prírodné atrakcie
  - Trasy
    - NCH M. Poliščuka
    - Turistické trasy
       - Stužica
       - Riaba skala
       - Runina
       - Ruská kotlina
       - pirátska Udava
       - Bukovce
       - Nastaz
    - Cyklotrasy
Kontakt
 

Miesta hodné pozornosti

Osobitosťou územia je úzkokoľajka so železničnou stanicou Balnica (Balnica_info), kvôli ktorej Slovensko Poľsku odstupovalo časť svojho územia. V stredoveku Udavou prechádzali dve obchodné cesty do Poľska, ktoré prekračovali hranice - Pod Zozuľakom a na Hostoviskom Kremenci. Hostoviský Kremenec v rokoch 1939-1944 bol zároveň miestom, kde sa stretávali hranice Slovenska, Maďarska a Nemecka Najkrajšie jedľovo-bukové lesy v doline sú chránené v Prírodnej rezervácii Udava a časť kyslých bučín v Prírodnej rezervácii Hlboké.

 

E1 - Stopami Egona Ervina Kischa

(Osadné - Ďakov - Balnica)

 

Trasa vedie po žltej turistickej značke z Osadného na turistický priechod do Poľska pri železničnej stanici Balnica. V roku 1915 tadiaľto - ako vojak pražského zboru - prechádzal známy "zúrivý reportér" Egon Ervin Kisch.

 

(00:00hod) Osadné - obec

(00:25hod) Pod Kobylkou - poľovnícka chata. Za poľovníckou chatou pôvodná obchodná stredoveká cesta - Poľská cesta - zo Sniny do Woli Michovej začínala stúpať na hlavný karpatský hrebeň k vrchu Zozuľak.

(00:30hod) Pri hájenke. Na mieste, kde dnes stojí stará maštaľ, sa v minulosti nachádzala hájenka. Z areálu bývalej hájenky sa zachovali staré lipy, duglasky a ovocné dreviny. V tomto mieste vstupujeme do územia NP Poloniny.

(00:50hod) Drozdiačka

(01:05hod) Ďakov. Lesný sklad, v tomto mieste chodník odbočuje doľava, po tzv. krčmárskej pašeráckej ceste, na hlavný hrebeň k železničnej stanici Balnica.

(01:45hod) Balnica - turistický priechod. Peší turistický priechod do Poľska. Na poľskej strane sa nachádza železničná stanica Balnica Bieščadskej úzkokoľajky.

 

na začiatok strany

 

E2 - Medzi Udavou a Solinkou

- prevýšenie - 244m

 

(Černiny - Zaškov Beskyd - Balnica)

 

Trasa vedie po hlavnom karpatskom hrebeni červenou turistickou značkou. Je pokračovaním trasy D3. Prechádza rozvodnicou Udavy so Solinkou, kde v ďalekej budúcnosti by malo dôjsť k presmerovaniu vodného toku Solinky do Udavy.

 

(00:00hod) Černiny

(00:15hod) Hostovický Kremenec. Na tomto mieste sa v rokoch 1939-1944 stretávali hranice Slovenska, Maďarska a Nemecka. NIekdajší trojhraničný monolit leží na zemi vedľa turistického chodníka.

V tomto mieste prekračovala v minulosti hranicu medzi uhorskom a Poľskom obchodná cesta zo Sniny do Cisny. Mýto za prepravovaný tovar sa vyberalo vo Zvale, kde sa mýtnica spomínala v rokoch 1657 a 1690.

(00:30hod) Pramenisko Udavy. Najužšie miesto medzi riekami Udava a Solinka.

(01:00hod) Pod koľajkou. Časť územia s traťou bieščadskej úzkokoľajky, ktoré boli v roku 1939 odstupované Poľsku.

(01:20hod) Balnica - turistický priechod

 

E3 - Na Poľskú púť

(Balnica - Zozuľak - Rydošová)

 

Trasa vedie po hlavnom karpatskom hrebeni červenou turistickou značkou. Je pokračovaním trasy E2. Prechádza najnižším bodom na hlavnom karpatskom hrebeni v Poloninách.

 

(00:00hod) Balnica - hraničný priechod

(00:10hod) Balnica - cintorín. Priamo na štátnej hranici sa nachádza cintorín vojakov padlých v prvej svetovej vojne.

(00:15hod) Sedlo pod Balnicou. Najnižší bod - 670m - na hlavnom karpatskom hrebeni v Poloninách. Napriek tomu, že je to najnižší bod, pre veľmi podmáčaný a zosuvný terén tu nebola nikdy z Udavy postavená žiadna cesta.

(00:50hod) Pod Zozuľakom - Poľská púť. V tomto mieste prekračovala v minulosti hranicu medzi Uhorskom a Poľskom obchodná cesta zo Sniny do Woli Michovej. Mýto za prepravovaný tovar sa vyberalo v Hostoviciach, kde sa mýtnica spomína v roku 1690. MIestni ju nazývali Poľská púť.

Rusínske slovo "púť" znamená cesta. Pod týmto názvom bola trasa tejto obchodnej cesty vedená ešte v katastrálnych mapách z roku 1866.

(01:05hod) Zozuľak. V mnohých mapách je vrch zaznačaný pod názvom Malý Horský. Ten leží o niečo nižšie v doline Udavy.

(01:20hod) Rydošová

 

na začiatok strany