Medzi mohutnými pohoriami
 

Družstevné polia a pasienky dedinčanov križujú uličskú cestu. Stojace kopy sena akoby strážili rozľahlý priestor. V povetrí krúži myšiak hôrny. Svojim krikom dáva vedieť svetu, že zbadal korisť. V tôni skláňajúcich sa vŕb našla úkryt salamandra škvrnitá. V pokojnej vode Uličky sa kúpe horúce slnko. Na jej protiľahlý breh nás prenesie drevený most.

Obce Ulič a Uličské Krivé sa nachádzajú uprostred Uličskej kotliny v orografickom celku Bukovské vrchy. Samotnú Uličskú dolinu tvoria ďalšie dve výrazné kotliny – Sedlická a Runinská a dve menšie – Topoľanská a Ruskopotocká. Uličská kotlina je z juhu ohraničená masívom Nastaz, ktorý pri Uliči kulminuje na vrchu Kopyto (791,9m n. m.). Východne ju ohraničuje masív Stinskej s výrazným hrebeňom Javorníka a vrcholovými kótami Prípor (819,1m n. m.). Severná a západná časť je obklopená rázsochou masívu Veľkého Bukovca s týmito výraznými kótami: Vysoká Ostrá (518m n. m.), Poloň (526,7m n. m.), Veža (777,6m n. m.), Vyšná Brackaňa (911,2m n. m.) a Roh (643m n. m.).

Celé územie je tvorené flyšom, ktoré je charakteristické rytmickým striedaním pieskovcov a ílovcov. V Uličskej kotline sa výraznejšie skalné útvary nenachádzaj, okrem menších – v prielom Zbojského potoka a potoka Sučina nad Uličským Krivým.

Nerastné suroviny reprezentuje len zvýšený výskyt kremeňov známych pod názvom „marmarošské diamanty“ a roponosné ložisko nad obcou Uličské Krivé. V Uliči sa v minulosti ílovce využívali ako tehliarske suroviny v bývalej tehliari.

Uličskú kotlinu modeloval vodný tok Uličky a Zbojského potoka, ktorých sútok sa nachádza priamo v obci Ulič. K výraznejším menším prítokom oboch riek v okolí Uliča patrí Vlčí, Bilný, Hrabotynov, Dubrovný potok, potok Sučina a Rožok.